Vinden blåser vart den vill - vi blåste vidare


söndag 11 december 2011

Om träd och mäniskor


Det finns vindpinade träd. Och så finns det vindpinade människor. De förra betraktar och beundrar jag. Gud give att jag ser - och älskar - även de senare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar